Deze website wordt u aangeboden door Gorissen online diensten, gevestigd te Bemelen (Nederland), ingeschreven in het handelsregister van de KVK onder nummer 82200599.

De (inhoud van de) website wordt met veel zorg samengesteld. Desalniettemin staat Gorissen online diensten er niet voor in dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Gorissen online diensten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website.
Als u meent dat de inhoud van de website op enige wijze onrechtmatig jegens u is of inbreuk maakt op uw rechten, wordt u vriendelijk verzocht contact met Gorissen online diensten op te nemen.

De inhoud van de website kan nooit worden opgevat als een bindend aanbod van Gorissen online diensten om een overeenkomst aan te gaan, noch als een mededeling die op enige wijze invulling geeft aan overeenkomst waarbij Gorissen online diensten partij is. De inhoud van de website kan ook geen juridisch relevante verwachtingen scheppen.

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag worden openbaargemaakt of verveelvoudigd zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Als u dergelijke toestemming wenst te verkrijgen, kunt u contact met Gorissen online diensten opnemen.